https://www.ibubayi.com

Masalah Perinatal yang di Sebabkan oleh Penyakit Genetik

Kelainan Genetik Penyakit genetic adalah penyakit yang disebabkan oleh defek pada gen. termasuk dalam penyakit genetic adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa kelainan berikut ini 1. Kelainan gen tunggal seperti talasemia, cystic fibrosis (CF), Duchenne muscular dystrophy (DMD), spinal...